Onderwijs

About us

Kindcentrum

In de missie van het Kindcentrum verwoorden we wat we belangrijk vinden en waar onze focus de komende jaren ligt. Op deze missie mogen we worden aangesproken. Elke medewerker werkt vanuit deze missie: ‘Op De Schaapskooi is iedereen geliefd en kostbaar. Daar mogen we groeien met elkaar’. 
 
De vier kernwaarden waarop onze missie is gebaseerd, zijn:

  • Vertrouwen
  • Liefde
  • Relatie
  • Waardering
We willen de kinderen in een goede sfeer en met plezier, op hun eigen niveau, op cognitief en sociaal emotioneel gebied, laten ontwikkelen tot respectvolle mensen die trots zijn op hun vaardigheden en vakmanschap. Vanuit onze christelijke identiteit willen wij kinderen en personeel een veilige plek en goed onderwijs geven. We willen de kinderen in een goede sfeer en met plezier, op hun eigen niveau, op cognitief en sociaal emotioneel gebied, laten ontwikkelen tot respectvolle mensen die trots zijn op hun vaardigheden en vakmanschap.

Kinderopvang

De kinderdagopvang op Kindcentrum de Schaapskooi is een voorziening voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het kinderdagverblijf is bedoeld voor kinderen waarvan de ouders werken of andere verplichtingen hebben. Hoe vaak een kind naar het kinderdagverblijf gaat, bepaalt u zelf. De opvang wordt geregeld door Kinderopvang BijdeHandjes. De medewerkers van de kinderopvang maken deel uit van het team van Kindcentrum de Schaapskooi. Dit kan betekenen dat een pedagogisch medewerker van de Kinderopvang in de school aan het werk is en dat leerkrachten of ib’ers in de kinderopvang participeren.

About us
About us

Peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal, die wordt verzorgd door Kinderopvang BijdeHandjes, draagt bij aan de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van kinderen en is uitsluitend voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Kinderen zijn niet verplicht om naar de peuterspeelzaal te gaan. De peuterspeelzaal in ons Kindcentrum biedt ouders de mogelijkheid om de christelijke opvoeding ook buitenshuis voort te zetten door:

  • de begeleiding door medewerkers met een positief christelijke achtergrond
  • vertellingen vanuit de (kinder-)bijbel
  • te bidden en te danken
  • het zingen van christelijke liedjes naast algemene liedjes
  • de viering van de christelijke feestdagen.

Meer weten?

Lees meer over de rol van ouders op Kindcentrum De Schaapskooi