Team

About us

Team

Binnen ons Kindcentrum zijn er 35 medewerkers werkzaam. De dagelijkse leiding van het Kindcentrum is in handen van de directie. De directie wordt beleidsmatig ondersteund door Sandra van den Bosch en administratief door Manouk Kanburoglu. Directeur Jan Limbeck is aanspreekpunt voor ouders. Voor kleine zaken kunt u gewoon even binnenlopen, maar u mag ook een afspraak maken. 

Voor de uitvoering van het beleid wordt de directie ondersteund door twee bouwcoördinatoren. Voor de onderbouw (groep 1 t/m 3) is de bouwcoördinator Helma Kwakkel en voor de midden- en bovenbouw (groep 4 t/m 8) is dit Femke Zoet. Helma en Femke zijn er om met name de leerkrachten te ondersteunen om het onderwijskundig concept en het beleid in de groepen vorm te geven. 

Voor de coördinatie van de leerlingenzorg heeft het Kindcentrum twee intern begeleiders (ib’ers): Voor de voorschoolse periode en de jaargroepen 1, 2 en 3 is de ib’er Joan Kroese. Voor groep 4 t/m 8 is de ib’er Mirjam Rozeboom. Zij ondersteunen met name de leerkrachten bij het geven van de juiste zorg aan leerlingen met een bijzondere zorgbehoefte in de groep. De ib’ers zijn op het onderdeel zorg gesprekpartner voor ouders.

Kennismaken?

We maken graag kennis met u en uw kind. Neem contact op voor een afspraak!