Ouders

About us

Ouders

Als ouder of verzorger krijgt u vrijwel dagelijks te maken met onze school, peuterspeelzaal of BSO. Wederzijdse betrokkenheid en een goede verstandhouding helpt om het onderwijs aan uw kind verder te verbeteren en nog meer te laten aansluiten bij wat uw kind nodig heeft. Daarom streven we naar een fijne sfeer, een open houding en duidelijke communicatie. Daarnaast kunt u als ouder ook dingen doen. Op veel plekken binnen het Kindcentrum wordt regelmatig een beroep gedaan op de goodwill en inzet van ouders en verzorgers. Het is geweldig om zo samen vorm te geven aan de positieve omgeving waarin de kinderen en het onderwijs tot hun recht kunnen komen.

Meer weten?

Lees meer over het team van Kindcentrum De Schaapskooi